Nyheder fra Ballerup

6 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Ballerup og omegn

Job tilbydes:
Specialist med stort servicegen til Cyberdivisionens nye HR- og Administrationsteam
Er du interesseret i HR og Administration og har du et særligt talent til at formulere dig?Så kan du blive en del af vores dygtige team, som er organisationens ansigt udadtil og støtte vores chefer og divisionens medarbejdere.I vores team, vil du få en bredt favnende hverdag, hvor der er travlt og hvor kommunikationen er blandt dagens vigtigste opgaver.Om osVi leverer IT til hele Forsvaret, Hjemmeværnetog Beredskabet og sørger for, at det virker sikkert og effektivt – og modstår cyberangreb. I de kommende år står vi over for en massiv rekrutteringsopgave, og vi har derfor brug for dig – som vil få en nøglerolle i forhold til vores rekruttering og koordinering mellem afdelinger og styrelser. Du vil blive placeret i Cyberdivisionens Koordinationsafdelings HR- og Administrationsteam, hvor du bliver en del af et HR-miljø med fagligt dygtige kolleager, hvor vi står sammen i et team med fælles mål.Vi har travlt, og du kommer til at være med i vores store organisation, hvor militære og civile arbejder side om side. Din kommende kollega, Mille fortæller:”Når man er ansat i vores sektion, føler man sig virkelig hjemme, fordi vi går op i hinanden og sørger for, at der er plads til forskelligheder. Vi arbejder i et højt tempo med god mulighed for at påvirke arbejdet i den retning, man vil, og vi gør en forskel for, at organisationen kører på skinner.”Vi lægger vægt på kvalitet i eksekveringen, og du vil opleve, at vores opgaver er helt centrale for organisationen.Om stillingenVi søger en medarbejder, som trives i et job, der stiller store krav til grundighed, detaljesans og samarbejde på kryds og tværs.Du tilbydes en bred vifte af spændende opgaver inden for administration, koordinering, planlægning, kommunikation og HR. Du vil komme til at indgå i et team, der blandt andet varetager divisionens administrative opgaver og har stor kontaktflade til kollegaer både i og uden for organisationen.Stillingen er påvirket af en spændende hverdag i et motiverende og uformelt miljø med en særlig chance for at deltage i udviklingen af fremtidens digitaliserede forsvar. En professionel arbejdsform med frihed under ansvar og et job, hvor faglige problemer, vidensdeling og professionalisme er vigtige motionsfaktorer.Vi tilbyder et spændende job i en stor nyetableret organisation med gode udviklingsmuligheder, og dygtige kollegaer. Opgaverne er omskiftelige med gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt og med indflydelse på egne opgaver.Dit fokusområde vil primært være støtte til On- og offboarding. Du følger rekrutteringsopgaverne helt til dørs i samarbejde mellem den ansættende chef og Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Dette indebærer blandt andet støtte til chefens stillingsopslag, anmodning om screening, koordinering og rådgivning.Du kommer også til at støtte med andre arbejdsopgaver, som blandt andet omfatter:• Udarbejdelse af sagsoplæg• Procesbeskrivelser• Elevkoordination• Seniorordninger• Jubilæer• Administration af sikkerhedsgodkendelserNogle af dine arbejdsopgaver er specifikke for netop os. Det du ikke kender til, skal vi nok være gode til at lære fra os.Om digFor at skabe resultater i jobbet, forventer vi, at du har erfaring inden for HR og Administration og har beskæftiget dig med dette felt, for eksempel i form af rekrutteringsfaglige emner som for eksempel udarbejdelse af stillingsopslag.Det er ligeledes en fordel, hvis du opfylder én eller flere af nedenstående punkter:• Arbejder selvstændigt, ansvarsfuldt og motiveret• Trives med administrative opgaver og jonglerer i en travl og forandringspræget hverdag• Er professionel og medvirker til opgaveløsninger, som kan ligge uden for dit arbejdsområdeVi ser, at du har en god evne til at videregive information og på skrift formulere dig godt. Du motiveres af at skabe resultater, sunde langsigtede relationer og bidrager med nye ideer.Du er som person imødekommende, udadvendt og engageret i dit arbejde. Du er interesseret i dine opgaver og er super god til at koordinere og strukturere informationer.AnsættelsesvilkårAnsættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).Er du akademiker sker dette efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Skatteministeriet og akademikere i Staten.Afhængigt dine kvalifikationer og færdigheder, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGVil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte faglig teamleder Lotte Nielsen på telefon 50 86 58 30.Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Sheeba Krause på telefon 32 66 50 36 eller på mail FPS-SMK@MIL.DK Ansøgningsfristen er den 10. april 2023 og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende. Stillingen er til besættelse 1. juni 2023 eller hurtigst muligt.Vi vil bede dig om at søge jobbet via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed optimerer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om Forsvarsministeriets Materiel og IndkøbsstyrelseForsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) er forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive. FMI hører under Forsvarsministeriet, og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder. Læs mere om Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse på: www.forsvaret.dk/FMI.
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen ved FPS Ballerup
Indrykket 20. marts på JobNet
Job tilbydes:
Vi søger en konsulent til udbud og kontraktstyring i Forsvarets Koncern IT
Brænder du for at gennemføre udbud og styre kontrakter, og kan du se dig selv arbejde i Forsvaret? Så skal du læse videre og søge denne stilling i Cyberdivisionen Om osCyberdivisionen søger en erfaren konsulent, som får ansvaret for at gennemføre konkurrenceudsættelser af Forsvarets it-løsninger og styre it-kontrakter på applikationsområdet. Vi søger en kollega, der har interesse for og erfaring med anskaffelsesprojekter, EU- og SKI-udbud, herunder markedsdialoger og gerne udarbejdelse af kravspecifikationer og forståelse for forretningens udviklingsbehov. Cyberdivisionen er en enhed i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og har arbejdsplads i Hvidovre. Stillingen er placeret i sektionen ’Applikationsforvaltning’ i afdelingen ’Systemer’.Sektionen er p.t. berammet til otte årsværk, som har ansvaret for kontrakt- og økonomistyring af et større antal it-systemer, konkurrenceudsættelser ved kontraktudløb, ledelsesrapportering og forvaltning af et antal it-serviceudvalg, som håndteres sammen med kunderne i de enkelte myndigheder i Forsvaret.Vi tilbyder en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en sund balance mellem familieliv og arbejdsliv. Vi praktiserer tillidsbaseret ledelse og prioriterer løbende individuel kompetenceudvikling højt. Du får en spændende stilling med faglige udfordringer og gode muligheder for indflydelse. Stillingen er samtidig et springbræt ind i en organisation med mange spændende karrieremuligheder. Du får en unik chance for at afprøve og udvikle dine kompetencer inden for strategisk opgaveledelse og projektstyring. Om stillingenDu kommer til at indgå i et tæt samarbejde med sektionens øvrige udbuds- og kontraktkonsulenter og it-ansvarlige som er brobyggere mellem Forsvarets myndigheder, Cyberdivisionen og/eller eksterne it-leverandører i den løbende forvaltning af it og gennemførelse af it-anskaffelser. Du skal sikre sammenhæng mellem Forsvarets styrelser og myndigheder, FMI’s indkøbs- og udbudsafdelinger og Cyberdivisionen i arbejdet med at forberede og gennemføre it-anskaffelser samt styre aftaleforhold i Digitaliseringsafdelingen. Vi styrer og gennemfører kon-kurrenceudsættelser, som kræver enten fornyelse af en eksisterende kontrakt eller indgåelse af en ny kontrakt. Opgaver vil typisk være i analyse og gennemførelsesfaserne, hvor it-anskaffelser konkurrenceudsættes som enten SKI- eller EU-udbud. Du får selvstændigt ansvar for: • Gennemførelse af anskaffelsessager med udbud og/eller aftaleindgåelse i samarbejde mel-lem FMI, Cyberdivisionen og Forsvarsministeriets styrelser og myndigheder. • Afdække forretningsbehov og omsætte dem til kravspecifikationer / udbudsmaterialer.• Gennemføre markedsundersøgelser.• Tage ansvar for udarbejdelse af udbudsmateriale. • Leverandørstyring, herunder forvaltning af kontrakter og tilhørende økonomi. • Diverse ledelsesrapportering ifm. fremdrift på kommende anskaffelser og kontrakter. • Ad hoc understøttelse af sektionens arbejde med styring af it-løsninger i regi af et antal it-serviceudvalg. Opgaverne gennemføres i et tæt samarbejde med forretningsrepræsentanter, tekniske bidragydere og FMI’s centrale udbudsenheder i Ballerup. Om digDu besidder et stort overblik og holder hovedet koldt, også når der er travlt. Du er god til at strukturere og prioritere din arbejdsdag, eksekvere, planlægge og følge op på at leverancer leveres som aftalt, ligesom at du er en helhedsorienteret holdspiller, forandringsparat og kan lide at skabe resultater. Endvidere er du god til at samarbejde, kommunikere mundtligt og skriftligt og skabe gode relationer mellem Forsvarets forskellige interessenter inden for myndighedernes forretningsområde, it og jura.Derudover har du erfaring med udbudsregler, offentlige indkøb og it-kontrakter. Du trives med at interagere med medarbejdere og chefer på alle niveauer i en politisk styret organisation. Det er en fordel, hvis du har en teknisk baggrund, og du har måske ageret som projektleder i tidligere stillinger.Vi forestiller os at du har en it uddannelse eller tilsvarende f.eks. inden for offentlig forvaltning, IT-universitetet eller lign. Lignende erfaring fra andre statslige myndigheder og/eller civil koncern er en fordel. AnsættelsesvilkårAnsættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Der er tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Stillingen er en fastansættelse med tiltrædelse hurtigst muligt.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. KONTAKT OG ANSØGNING Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Peter Jynberg Haas, på tlf. 3063 3532. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Betina Koch-Søfeldt ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9128.Ansøgningsfristen er den 9. april 2023. Vi holder samtaler løbende, så hvis ovenstående har vakt din interesse, ser vi gerne din ansøgning hurtigst muligt. Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du bedes vedhæfte CV, ansøgning og relevante uddannelsespapirer.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT Vi er en af Danmarks største offentlige leverandører af digitale systemer og services. Vi har mere end 500 højt specialiserede medarbejdere, der arbejder inden for en lang række områder, som fx infrastruktur, IT-arkitektur, netværk og IT-systemer. Det kræver alt fra IT-supportere og projektledere til sociologer og ingeniører. Opgaverne spænder vidt og vi understøtter alt det IT, der følger med forsvarets mange funktioner og enorme mængde materiel – hvad enten det er netværk og telefoner eller IT i kampvogne, i kampfly og på skibe. Til at understøtte Forsvarets opgaveløsning driver, vedligeholder og udvikler vi en IT-infrastruktur af meget høj kvalitet og kompleksitet, der sikrer effektive og moderne tjenester baseret på efterprøvede teknologier. Vores mission at levere optimal forretningsværdi gennem IT ved at arbejde hurtigt, forbindende, kundecentrisk og vidensdrevet. Derved sikrer vi, at det samlede forsvar og beredskab kan føre kampen for det, der er værd at kæmpe for. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen ved FPS Ballerup
Indrykket 20. marts på JobNet
Job tilbydes:
Social- og sundhedsassistent til aftenvagt i Hjemmeplejen
Drømmer du om at blive en del af et team, der sætter faglighed og samarbejde højt? Så har vi et job der er noget for dig. Stillingen er på 28 timer/uge. Arbejdstiden ligger mellem klokken 15/15.30-23.30 i et rul på 2-5-2-5.Ballerup kommunes hjemmepleje søger engageret Social- og sundhedsassistent til team 9. Kan du se dig selv blive en del af et fællesskab, som sætter fagligheden højt og går op i kerneopgaven? Så læs med her. Vi er et team i udvikling og står derfor og mangler en kollega. Vi er et team bestående af Social- og sundhedsassistenter, Social- og sundhedshjælpere, ufaglærte og timelønnede, som i et tværfagligt fællesskab med sygeplejersker varetager de ydelser borgerne har fået visiteret. Der er spændende, udfordrende og komplicerede sundhedsfaglige opgaver hos borgerne. Dine vigtigste opgaver Du sikrer at borgerne får dækket deres pleje- og behandlings behov og udfører de planlagte ydelser ud fra service og sundhedsloven.Du sparrer med kolleger vedrørende behov for hjælp og prioriteringSikre den daglige opgaveløsning og dokumentationOpgavevaretagende SSA med mange sundhedslovs ydelser. Dine kompetencer At du har opdaterede faglige kompetencer, og ønsker at fortsætte din faglige udviklingAt du er god til at samarbejde, og arbejde med en positiv kommunikation i forhold til borgere, pårørende og kollegerAt du arbejder godt med dokumentationAt du ønsker at levere høj kvalitet og faglighed i dit arbejde, dette både ude hos vores borgere og i dokumentationenDygtig til at have overblik og koordinere opgaverGod til at indgå i samarbejde og dialog med kolleager og pårørendeFokus og tilgang til at have borgeren i fokus. Det får du hos os En etableret hverdag i faste selvstyrende miniteams, hvor du har medindflydelse på din køreliste og hverdagEt tæt miniteam, der er fleksibel og altid parate til at hjælpe hinandenEn kollega gruppe der godt kan lide at grine sammen. Vi tilbyder En hjemmepleje hvor borgeren er i centrumFaglighed og kvalitet i opgaveløsningenEn leder der er tæt på, med fokus på faglig ledelse og den praktiske hverdag Faste arbejdstider/ 5:2 med mødetid kl.15.30 – 23.30, eller evt. efter aftaleMandag/ Tirsdagshold med vagtweekend i ulige ugerOnsdag/ Torsdagshold med vagtweekend i lige ugerFaglig udvikling tilpasset digDagligt triage møder og planlagte miniteamsmøderEn arbejdsplads med fokus på kompetenceudvikling og mulighed for efteruddannelseEn spændende stilling, hvor tværfaglighed i opgaveløsning skal udvikles og integreresEngagerede kolleager, borgere og pårørende der glæder sig til at byde dig velkommenPersonaleforening, motionsrum og gratis medlemskab af kommunens svømmehal. Hvem er viJeres nye kollegaer i aftenvagten siger selv om teamet: ”Vi er et team der fungerer rigtigt godt. Vi hjælper hinanden, og er opmærksomme på at alle har det godt, tonen i teamet er rigtig god. Vi ønsker os kollegaer som sammen med os vil være en del af vores aftenvagts team”. Vil du vide mereDu kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte teamleder Stine Kornum på telefon 7230 9250. Læs mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dk. Ansættelsesproces og lønAnsættelsesdatoen er den 1. Maj, 2023 eller efter aftale.Vi holder samtaler i takt med at vi modtager ansøgningerne.Ansøgningsfrist: 29. marts 2023Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Vi glæder os til at møde dig.
Ballerup Kommune
Indrykket 16. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk