Attraktiv fuldtidsstilling som organist ved Ballerup Sogn - Planlæg, spil, og led kirkemusikalske arrangementer

Profilbillede
dato

 

Attraktiv stilling som organist ved Ballerup Sogn er ledig pr. 1. oktober 2024

Da vores ene organist går på pension, søger vi en ny kollega. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen.

Ballerup Sogn er et større sogn med ca. 15.000 indbyggere. Der er 34 ansatte i Ballerup Sogn. Organisten refererer til daglig leder.

Sognet har 2 kirker hvor af den ene også fungerer som kapel.

Vi tilbyder:

 • En stilling hvor du planlægger og samarbejder med din kollega, om fordeling af tjenester, ferie m.v.
 • En stilling, hvor der er plads til nye tiltag.
 • En fleksibel medarbejderstab og stort lokalt engagement fra menigheden.
 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med de øvrige ansatte, sognets præster og menighedsråd.

 

Vi forventer at du:

 • Er en dygtig organist (DOKS eller kirkemusikker), med et solidt repertoire indenfor klassisk orgelmusik, rytmisk musik og velbevandret i folkekirkens tradition og liturgi.
 • Spiller engageret til gudstjenester og kirkelige handlinger i kirkerne, plejecentre og andre lokaliteter.
 • Har korledererfaring med repertoireindsigt i klassisk og rytmisk musik.
 • Gerne har en professionel baggrund som rytmisk musiker ved siden af klassisk uddannelse.
 • Leder Skovvejskoret – et frivilligt voksenkor, der øver en aften om ugen.
 • Er ordensmenneske og god til at planlægge og organisere både på kort og langt sigt.
 • Medvirker til konfirmationsforberedelse og undervisning i forbindelse med skole-kirkesamarbejdet.
 • Stillingen indebærer også deltagelse i gudstjenester og arrangementer om aftenen.
 • Indgår i relevante udvalg.
 • Er med til at planlægge og gennemføre koncerter og øvrige arrangementer i samarbejde udvalgene.
 • Deltager aktivt i udvikling og planlægning af nye tiltag og indgår i positivt samarbejde med præster, menighedsråd og kolleger.

 

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som hhv kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil afhængig af uddannelsen være omfattet af enten Overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat om overenskomstansættelse af DOKS-organister og faste lærere på kirkemusikskolerne på folkekirkens område eller

Overenskomst mellem Kirkeministeriet og CO10 for visse organister.

Kirkemusiker:

Interval er 313.868,00 kr. – 458.730,00 kr.

Fikspunkt er 321.916,00 kr.

Rådighedstillæg er 24.192,92 kr.

OK-tillæg er 1.043,86 kr.

 

Kirkemusikalsk kandidateksamen / DOKS:

Bruttoløn mellem 350.294,00 kr. og 426.840,00 kr.

Rådighedstillæg mellem 45.070,06 kr. og 69.999,82 kr.

 

Kirkemusiker med eksamen i orgel- og korledelse / KMOK

Basisløntrin 1 er 338.012,00 kr.

Rådighedstillæg er 34.263,07 kr.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Jannie Weng Kühlmann på telefon 30730012

Ansøgningen sendes på mail til: 7187fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest 9. august 2024 kl. 12.00 

Ansættelsessamtaler samt prøvespil afholdes fredag den 23. august 2024 i dagtimerne.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest ved ansættelse. Der er 3 måneders prøvetid.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

BALLERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD, Præstevænget, 2750 Ballerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6071910

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet