Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse: Ambitiøs og helhedsorienteret adjudant med mod på at opleve verden

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for Danmarks sikkerhed, internationalt samarbejde og vil du gerne bidrage til forsvaret af Danmark i en foranderlig tid? Kan du levere en effektiv og grundig betjening af en topchef, der skal drive en ambitiøs udviklings- og innovationsagenda i en af Danmarks mest multifacetterede organisationer, og i et miljø, der både er kommercielt, politisk og militært? Så er du måske den nye adjudant for chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse – i daglig tale kaldt FMI.

Om os

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse anskaffer og driver materiel. Next-generation kampfly gennem et internationalt samarbejde? Det er os. Helt nye danskdesignede flådefartøjer i tæt samarbejde med industrien? Det er os. Kanoner, kampvogne, geværer, uniformer, støvler, feltrationer og meget mere er os.
It og cybersikkerhed det er også os. Hver dag bistår vores It-medarbejdere f.eks. i at modstå de cyberangreb, som Forsvarsministeriets koncern udsættes for.

Vi har mange jern i ilden, og vi driver samtidig en ambitiøs innovationsdagsorden i samarbejde med industrien og vidensinstitutioner.

Ledelsessekretariatet er sammen med direktøren, vicedirektøren og den øvrige direktion hjertet i organisationen. Vi yder støtte til ledelsen, koordinerer opgaver på tværs af organisationen og står selv for håndteringen af en række myndighedsopgaver. Vi arbejder på tværs af styrelsen og hele ministerområdet. Derfor er vi gode til at skabe personlige relationer til resten af huset, Forsvaret samt de øvrige styrelser og departementet.

Vi anvender hinandens forskellige kompetencer på tværs af uddannelse, stilling og rang til at løse de mange til tider komplekse opgaver. Vi støtter hinanden og samarbejder aktivt om den fælles opgaveløsning – med fokus på trivsel og glæde i jobbet.

Bliv en del af vores dynamiske team, hvor vi vægter en uformel omgangstone og et fleksibelt og motiverende arbejdsmiljø. Her får du gode muligheder for personlig og faglig udvikling, og vi tilbyder træningsfaciliteter, kaffe- og frugtordning samt en bred vifte af faglige og sociale arrangementer året rundt. Vi er dedikerede til at skabe et miljø, hvor du kan trives og vokse både personligt og professionelt.

Du kan læse mere på www.fmi.dk eller finde os på LinkedIn.

Om stillingen

Som adjudant for chefen for FMI består din hverdag af en alsidig portefølje af opgaver, som indbefattes i den nære ledelsesstøtte. Du vil indgå i chefstøtteteamet som betjener chefen og vicechefen, og som består af to militærassistenter, en Executive Assistant og en sekretær.

Du vil være en uvurderlig ressource i en omskiftelig hverdag med alt fra møder in-house, over virksomhedsbesøg til udenlandsrejser. Stillingen kræver stor fleksibilitet, men vi lover til gengæld at det bliver spændende og berigende oplevelse.

Som sparringspartner for chefen og det øvrige chefstøtteteam er du med til at sikre, at han har den nødvendige support og rådgivning. Du kontrollerer og kvalitetssikrer også sager, der skal godkendes af topledelsen, i samarbejde med de øvrige sagsbehandlere i Ledelsessekretariatet.

Du vil få mulighed for at bidrage til strategiske beslutninger og være med til at forme fremtiden for vores organisation. Din indsats vil have en direkte indvirkning på vores succes og resultater. Det er en unik mulighed for at være med til at gøre en forskel og have en aktie i vores fremtidige succes.

Som chefens højre hånd har du sammen med chefstøtteteamet også ansvaret for at holde styr på hans daglige aktiviteter og sikre, at han kan udnytte sin tid mest effektivt. Du er ansvarlig for planlægningen af hans uge og rejser, så han kan fokusere på sine kerneopgaver. Derudover bidrager du til styringen af hans kalender og postkasse, koordinerer og opsætter møder samt forbereder mødemateriale, oplæg og referater.

Om dig

Du er kaptajn eller kaptajnløjtnant. Du er en dygtig analytiker, som er i stand til at analysere komplekse problemstillinger og trække relevante konklusioner.

Vi lægger vægt på, at du er udviklingsorienteret og har evnen til at trække essensen ud af en opgave og formidle den kort og præcist. Din strukturerede og grundige tilgang til arbejdet, samt din sans for detaljer og det administrative, vil være værdifulde egenskaber i denne rolle. Det er også vigtigt, at du er omgængelig og kan opbygge gode relationer til dine samarbejdspartnere.

Vi forventer, at du kan bevare et køligt overblik, selv i tilspidsede situationer, og at du trives i en travl og dynamisk hverdag. Selvom det ikke er et krav, vil det være en fordel, hvis du har kendskab til Forsvaret.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er slået op både civilt og militært.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte chefen for Ledelsessekretariatet oberstløjtnant Søren Gandrup på tlf. 61 87 15 45 eller fmi-le-ch@mil.dk.
Du kan også kontakte Executive Assistant Mathilde Stisen på tlf. 40 49 39 56.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mathilde Schmidt-Lange på telefon 32 66 58 18.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

Ansøgningsfristen er den 24. september 2023.

I forbindelse med ansættelsessamtalen kan der blive gennemført en skriftlig test og eventuelt også en personlighedstest. Dette vil du naturligvis blive orienteret om forud for samtalen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MYNDIGHEDEN
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=185554&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5910259

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet