Ballerup Kommune: Pædagog med fokus på relationsarbejde til Børnehuset Birkegården

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hvis du møder børn og familier forskelligt med udgangspunkt i det, der er deres vilkår og altid har blik for børneperspektivet – så vil vi gerne havde dig med i vores fællesskab.

Hos os er det ikke vigtigt, om du er nyuddannet om eller har mange års erfaring som uddannet pædagog.

Men det er vigtigt, at du er en tryllekunstner, der kan forvandle konfliktsituationer mellem børn til noget konstruktivt og legende uden at skælde ud. Det er vigtigt, at du kan grine sammen med børnene og skabe fantasiuniverser. Og det er vigtigt du kan rumme, at familier har forskellige forudsætninger for at være hvor de er i livet og ikke altid har samme værdier som dig.

Stillingen er i vores børnehave på 37 timer om ugen med start 1. december 2023. Timetallet kan forhandles. 

Dine vigtigste opgaver
I vores område bor der mange børn og familier i sårbare positioner og derfor er det vigtigt, at du har relationelt arbejde som et helt afgørende afsæt i din pædagogiske praksis.

 • Har blikket for at udvikle inkluderende læringsmiljøer
 • Omsætter det anerkendende børnesyn i samarbejdet og samtalen med kolleger, andre faggrupper og ikke mindst forældre
 • Inspirerer og tager pædagogisk lederskab i samarbejde med de andre pædagoger i huset
 • Koordinerer og strukturerer pædagogikken på stuen i samarbejde med dine kollegaer og ledelsen. Blandt andet med fokus på tematiseret arbejde og læringsmiljøer.
 • Ser forældresamarbejdet fra nye vinkler og gerne vil afprøve nye tiltag
 • Bringer naturen og året gang i spil i den pædagogiske praksis.

Dine kompetencer

 • Du tror på, at anerkendelse og et skarpt blik for børns intentioner er helt afgørende i pædagogisk praksis
 • Du tænker, taler og handler ind i pædagogisk praksis med afgørende fokus på, at hvert enkelt barn får mulighed for at blive sig selv i et stærkt fællesskab
 • Du reflekterer over din pædagogiske praksis og har mod til at afprøve nye vinkler og tiltag
 • Du er som menneske refleksiv og lyttende og har ro og langsommelighed med som en måde at være dig på
 • Du er er fagligt ambitiøst, deltagende i faglige drøftelser og har lyst til at sparre med alle dine kolleger 
 • Du tør vende dine faglige handlemåder på hovedet og gøre noget helt andet end det, du plejer. Det kræver, at du er nysgerrig, åben og fleksibel.
 • Du skal både være og bære en del af det store og lille fællesskab hos os og hele tiden kunne stille dig selv spørgsmålet i relationen til børn og forældre: Hvad er godt for børnene? Og i den pædagogiske praksis: Hvordan er det godt for børnene?
 • Du har kendskab til neuroaffektiv pædagogik eller er nysgerrig efter at lære om det
 • Du tænker pædagogik både på mikro- og makro-niveau

Det får du hos os
Birkegården er midt i en forandringstid, som du har mulighed for at blive en del af og være med til at sætte dit præg på

 • Vi er et nyt ledelsesteam i huset og dine kommende kollegaer er en blanding af ny-ankomne og nogle, der har været i huset en del år. Vi arbejder med at styrke vores fælleskab i hele Birkegården på flere niveauer. Derfor arbejder vi både med vores fælles kultur, traditioner og pædagogik. Det er en spændende forandringsproces, der kræver noget af alle og giver mange gode faglige refleksioner – hele tiden med udgangspunkt i tanken: Hvad får børnene ud af det?

Vi samarbejder med Københavns Professionshøjskole om projekt ”Sammen om Børn”

 • Vi er i fuld gang med spor B, der handler om Forældreinddragelse. Fokusset er at skabe nye fællesskaber med forældre, der styrker mentalisering og tilknytning omkring børnene – med et særligt fokus på den voksnes rolle og position.

Læs mere om projektet her: https://sammenomboern.ballerup.dk/ 

 • Vi afholder i forbindelse med projekt Sammen om Børn diverse pædagogiske workshops.

Vi er en vigtig del af Distrikt Hedegården. Et lille distrikt med høj faglighed. Vi har et tæt, udviklende og velfungerende samarbejde, både i de enkelte børnehuse, Dagplejen og i distriktet. Vi har udarbejdet en fælles pædagogisk metode ”Tematiseret dialogisk læsning” og vores pædagogiske praksis er præget af inspiration fra neuroaffektiv pædagogik og Theraplay, der sammen med tilknytning og mentalisering danner vores pædagogiske fundament

Vi afholder to pædagogiske uddannelsesdage om året på tværs i distriktet.

Hvem er vi
Børnehuset Birkegården består af 48 vuggestuebørn, 60 børnehavebørn og ca. 22 medarbejdere, der er fordelt i to huse. Det gør, at vi har god mulighed for at skabe overskuelighed og nærhed i en ellers stor institution – mens vi er bevidste om det krav, det stiller til os i forhold til at skabe sammenhæng og fællesskab på tværs.

Vi har måske Ballerups største legeplads med bakker og bålhytte og masser af mulighed for udendørs aktiviteter og motorisk udfoldelse.

Generelt afspejler Birkegårdens børne- og forældregruppe området, vi bor i. Vi har villakvarter på den ene side og socialt boligbyggeri på den anden. At vi alle er forskellige - er vores største fællesnævner 

Hos os møder du både kolleger, som har været i Birkegården i mange år og nye som løbende er kommet til. Vi har et godt samarbejde og spænder i øvrigt vidt både i forhold til alder og erfaring, hvilket giver en god dynamik både fagligt og socialt.

Vil du vide mere
Du er du velkommen til at kontakte Pædagogisk leder Tina Birch på tlf. 4477 3838 eller Pædagogisk leder Birgitte Liliendal på tlf. 4047 6931.

Vi opfordrer ansøgere til at komme forbi til en rundvisning.

Du kan læse mere om Ballerup Kommune som arbejdsplads på job.ballerup.dk

Læs om stillinger i dagtilbud 0-5 år ved at klikke her

Ansættelsesproces og løn
Ansættelsesdatoen er d. 1. december 2023.

Ansøgningsfrist: den 13. oktober 2023

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Vi glæder os til at møde dig.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ballerup Kommune, Hold-An Vej, 158B, 2750 Ballerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://job.ballerup.dk/ad/paedagog-med-fokus-pa-relationsarbejde-til-bornehuset-birkegarden/to62a3/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5910025

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet