Bliv en del af teamet, der styrker Europas militære sikkerhed

Profilbillede
dato

Er du passioneret omkring projektarbejde og ønsker du, at bruge dine evner til at forme en stærkere fremtid for Ukraine og på samme tid være med til at udføre en opgave med betydning for sikkerheden i Europa? Så læs med her. Vi søger en projektmedarbejder til F-16 kontoret ved Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup.

Du behøver ikke at have erfaring med donation af militære våbensystemer, blot lysten til at være en del af teamet og interesse for at tilegne dig ny viden. Det er dog ikke nogen hindring at have kenskab til militære fly eller en anden teknisk baggrund. Vi er et kontor med mange forskellige baggrunde, militære såvel som civile. Hos os vægter vi en inkluderende teamånd, en uformel energisk tone og en fleksibel arbejdsplads. Hvis du er klar til at bidrage, inspirere og styrke Europas militære sikkerhed, så ser vi frem til at modtage din ansøgning!

Om os

Vi er afhængige af et godt og smidigt samarbejde med alle, der er involveret. Du kan glæde dig til et arbejdsklima, der er kendetegnet ved en god og uformel tone med fokus på udvikling og resultater, både for projektet og dig: Vi lægger derfor stor vægt på et arbejdsmiljø, som skaber gode betingelser for din personlige vækst og udvikling.

F-16 kontoret er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Vi har ansvaret for drift af F-16 samt planlægning og koordination af salg og donation af F-16 flyene. Salg og donation er en vigtig opgave for Forsvaret, du vil derfor være en del af et team, som arbejder med en vigtig, kritisk og vital opgave, som har betydning for vores fremtid. Forsvarets F-16 kampfly er en teknologisk og moderne kapacitet, som har tjent Danmark godt og nu, også Ukraine. Projektet som har fokus på salg og donation, har stor offentlig og politisk bevågenhed. Vi ser frem til at løse opgaven, sammen med dig.

Om stillingen

Du vil indgå som en central del af F-16 kontorets medarbejdere, som har til formål at klargøre og donere F-16 kampfly og tilhørende udstyr til Ukraine i de kommende år samt sælge fly til Argentina. Opgaven løses af et dynamisk team med ildhu for projekter, som kan se mening og formål med opgaven, i at skabe et sikrere Europa for os alle. Endvidere er vi sikre på, at de kompetencer du opnår i stillingen vil være særdeles efterspurgte i og uden for Forsvaret.

Vi ser gerne, at du har en teknisk kandidat inden for enten projektledelse, risikostyring eller en anden relevant baggrund lad dette både være fra Forsvaret eller civilt.
Kan du se dig selv i rollen? Og give et stærkt bidrag til teamet? Så send din ansøgning.

Hvordan ser din hverdag ud? Du er med til at støtte, at vi sammen styrker Forsvarets evne til at donere vitalt udstyr i et historisk og kritisk projekt, hvor vi indgår i et bredt samarbejde på tværs af Forsvarsministeriets koncern og internationale relationer bestående af andre nationer, som også donerer materiel til Ukraine og sælger fly til Argentina. Ansættelsen hos os er varig selv om opgaven kan skifte karakter over tid. Vi ser gerne, at du som vores kollega har god intuition, er udadvendt og opsøgende. Samt, er en som trives ved at søge efter faglig dygtighed og analytisk styrke, er selvstændig og overholder deadlines. De opgaver, som du kommer til at arbejde med i hverdagen, vil indebære;

• Indgå i koordinationen af projektarbejdet.
• Sagsbehandling, herunder sagsfremstilling og referater i vores journaliseringssystem.
• Bidrage til donations- og salgsprocessen.
• Bidrage til fremdriftsrapportering og øvrig kommunikation omkring projektet.
• Bidrage til planlægnings- og koordineringsarbejde med direkte kontakt til faglige eksperter.
• Bidrage til udførelsen af den aktuelle donation og salg af F-16 kampfly med udstyr.
• Udbygge internationale relationer med andre nationer som gennemfører donationer til Ukraine, herunder drive faglige fora.

Tilrettelæggelsen af arbejdet vil ske i koordination med dig, herunder med mulighed for hjemmearbejdsdage. Stillingens faste tjenestested er som udgangspunkt i Ballerup, men er fleksibel og vil blive fastlagt på baggrund af din konkrete bopæl i forhold til opgaveløsningen. Herudover skal der påregnes arbejdsdage andre steder eks. ved Flyverkommandoen i Karup, Fighter Wing Skrydstrup og Vedligeholdelsesområde Aalborg samt et antal rejsedage i ind- og udland, bl.a. også til USA.

Om dig

Vi har gjort os nogle tanker om dig og forestiller os, at du har en teknisk kandidat inden for enten projektledelse, risikostyring eller en anden relevant baggrund.

For at komme i betragtning til stillingen bør du:
• Have erfaring med implementering af projekter og/eller opbygning af kapaciteter.
• Kunne opnå, sikkerhedsgodkendelse til rette niveau.

Endvidere vil det være en fordel, hvis du har erfaring med følgende:
• Kendskab til struktur- og organisationsopbygning i Forsvaret.
• Erfaring med flykapaciteter, gerne militære.
• Teknisk sagsbehandling.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

• Har gode skriftlige og mundtlige fremstillingsevner – både på dansk og engelsk.
• Har gennemslagskraft og gode forhandlingsevner.

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler, og vi forventer, at der er stærke interne militære kandidater.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er slået op som både militær og civil, da der er 2 stillinger i opslag.

Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Som ingeniør vil ansættelse og aflønning ske i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for den uddannelse du besidder. Som AC er du omfattet af den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg.
Der er en attraktiv arbejdsgiverfinansieret pensionsordning knyttet til stillingen.

Militært besættes stillingen efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter major og orlogskaptajn.
Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling, så hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for
funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Militært er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chef Nicolai Virklund på tlf.: 7281 5844 eller mobil 4042 7724, ellers på mail; FMI-LU-CHKF@mil.dk.
Hvis du er nysgerrig på stillingsindholdet og et evt. møde mv., så er du også altid velkommen til at ringe - alternativt på mail.
Venligst obs på sommerferie i ugerne 29-30.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er 31. juli 2024.
Vi holder løbende samtaler og forventer ansættelse snarest muligt efter fristen.
Vi ser meget frem til at høre fra dig!

Du søger via linket. For at kunne komme i betragtning, anmodes du om at vedhæfte ansøgning, CV og evt. uddannelsesbevis - meget gerne i pdf. format.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.

Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk og om os på www.fmi.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Lautrupbjerg -5, 2750 Ballerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-07-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6072306

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet