Sagsbehandler og HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at rekruttere fremtidens reservister, og har du lyst til at indgå i et stærkt fagligt HR-team, der er præget af engagement og intensitet? Så læs mere her om en spændende nyoprettet HR-konsulentstilling hos os.


Om os

Center for Rekruttering og Karrier (CRK) støtter og rådgiver Forsvarets chefer i forbindelse med bl.a. rekruttering, personaletilpasninger og øvrige personaleforhold.

Bemanding Specialer er en del af CRK, og i vores sektion er vi 30 medarbejdere og en god blanding af civilt og militært ansatte.

Vores hverdag er præget af en uformel og humoristisk omgangstone og et godt arbejdsmiljø. Vi er stolte af vores faglighed og har et trygt og godt samarbejde, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden. Vi sætter tid af til at videndele og udveksle erfaringer i dagligdagen.

Vi har en social arbejdsplads, hvor vi kan grine både af os selv og hinanden. Ledelsesstilen er uformel, her er plads til forskellighed og ærlighed bliver respekteret. Vi har travlt og arbejder ofte med korte deadlines. Til gengæld har vi fleksibel arbejdstid, så de timer vi arbejder ekstra, er der god fleksibilitet og mulighed for at afvikle løbende.

Vi har med succes arbejdet hjemmefra under corona og er på den måde blevet fortrolige med at mødes via elektroniske platforme, og det er vores hensigt at drage nytte af den gode kombination mellem hjemmearbejde og fysisk tilstedeværelse fremadrettet.

Om stillingen

Du vil som HR-konsulent over for sektionschefen være ansvarlig for rekruttering af reservister og sagsbehandling af ofte komplekse sager inden for reservens ansvarsområder. Du vil udover egen rekrutteringer også være sektionens HR-faglige flagskib der dels kan fungere som kompetent sparringspartner for kollegaer i komplekse sager og dels kan fungere som sektionens knudepunkt for HR-faglig viden på det generelle plan og som specialist inden for de overenskomstområder, hvortil reserven er omfattet.

Du arbejder med rekruttering fra A-Z og vil ofte være ansvarlig for en del rekrutteringer og mange komplekse sager på sammen tid, hvorfor arbejdsmængden til tider kan være høj – hvilket kræver, at du er robust, har stor overhøjde og et genialt planlæggergen.

Du skal endvidere undervise på relevante uddannelser, være FPS repræsentant og deltage i diverse mødefora inden for reservens område samt rådgive og vejlede Forsvarets chefer og myndigheder inden for og hele rekrutteringsprocessen samt HR-området generelt.

Som en yderligere væsentlig opgave, bliver du ansvarlig for planlægning og afholdes af Forsvarsministeriets Personalestyrelses årlige seniorseminarer.

Om dig

Du er chefsergent i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen med en stor viden om forsvarets HR og om CS/HKKF aftalekompleks.
Alternativt er du en erfaren seniorsergent, der kan udnævnes i forbindelse med ansættelsen.

Vi tilbyder dig et arbejdsmiljø, der værdsætter intern sparring og videndeling – et område som du vil være det drivende og motiverende element i.

Det vil være en stor fordel, hvis du har brugererfaring med DeMars, Workzone og E-REK som er vores primære IT systemer, samt at du har kørekort til personbil.

Det falder dig naturligt at samarbejde med andre og danne relationer såvel internt såvel som på tværs af hele Forsvaret, da du skal forvente at behandle sager der omhandler alle værn og Beredskabsstyrelsen. Du er en ansvarsbevidst sagsbehandler, der arbejder målrettet med en helheds- og resultatorienteret tilgang til opgaveløsningen.
Du arbejder professionelt, er udadvendt og kommunikerer klart og tydeligt, såvel i skrift som i tale.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen eller har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte sektionschefen i Bemanding Specialer afdelingsleder
Christina Vedel på telefon 72 81 91 81.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 22. december 2023. Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ballerup Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Lautruphøj , 2750 Ballerup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955243

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet